PROTEST PRACOWNIKÓW
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

PIKIETY PROTESTACYJNE

20 grudnia 2021

Zapraszamy wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki do wzięcia udziału w pikietach protestacyjnych, które odbędą się w szeregu uczelni.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, przypominamy o konieczności stosowania się do wytycznych sanitarnych, tj.:

 • podczas zgromadzenia należy mieć zakryte usta i nos maseczką,
 • zachować dystans między protestującymi.

Poinformuj innych! Pobierz i powieś na uczelni plakat informujący o pikiecie:

DZIŚ protestujemy w tych miejscach:

 • Gliwice: Pikieta, ul. Akademicka 2 i 2a (podcienia budynku Rektoratu), godz. 13.00
 • Katowice: Pikieta, ul. Bankowa 12, Uniwersytet Śląski, godz. 13.00
 • Kraków: Pikieta, Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wejście od strony Plant, godz. 13.00
 • Łódź: Pikieta, ul. Kopcińskiego 8/12, plac przed Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, godz. 13.00
 • Olsztyn: ul. Oczapowskiego 2, plac przy Rektoracie od strony Placu Cieszyńskiego, godz. 13.00
 • Poznań: Pikieta, Plac Adama Mickiewicza, godz. 13.00
 • Radom: Pikieta, ul. Malczewskiego 29, Rektorat, godz. 13.00
 • Rzeszów: ul. Powstańców Warszawy 12, przed Rektoratem Politechniki Rzeszowskiej, godz. 13:00
 

O co walczymy?

Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem.

Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych.

Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki.

Ponadto rząd nie wywiązał się ze zobowiązań 30-procentowych podwyżek w czasie trzech lat, zawartych podczas wprowadzania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r.– w okresie, gdy poziom wzrostu cen był znacznie niższy niż obecnie.

Mówimy DOŚĆ!

Żądamy realizacji zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku:

17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 - 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich

Domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB

Plakaty

Zachęcamy, aby wydrukować plakat i zawiesić go w miejscu pracy. Akcją plakatową zwróćmy uwagę na problem niedofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

Plakat - pikieta

Ulotki

Grafika - tło

Protestują z nami

Liczba uczelni, z których organizacje związkowe dołączyły do protestu:

0
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Filia AWF w Białej Podlaskiej
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • SGGW w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktualności

Z dr Błażejem Mądrzyckim, rzecznikiem i koordynatorem ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, wiceprezesem Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, rozmawia Jarosław Karpiński

 
Zachęcamy, aby przesyłać zdjęcia z dzisiejszych wydarzeń, pikiet, konferencji prasowych na adres protestszkolnictwa@znp.edu.pl
Znamy już pierwsze szczegóły dotyczące Zespołu ds. wynagrodzeń, o powołaniu którego informowaliśmy kilka dni temu.
Na 16 grudnia zostało zaplanowane pierwsze posiedzenie zespołu, którego zadaniem będzie przedstawienie Ministrowi analizy dotyczącej aktualnego stanu wynagrodzeń na uczelniach publicznych.
Do współpracy zaproszono przedstawicieli związków zawodowych, KRASP, KRPUZ oraz RGNiSW.
Kolejne organizacje przyłączają się do protestu. Razem z nami protestować będzie Inicjatywa Pracownicza.
Minister zadeklarował gotowość do rozmów w sprawie podwyżek. Czekamy na szczegóły. Jesteśmy otwarci i gotowi do rozmów.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje o wszczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. W grudniu br. przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem. Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych. Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto rząd nie wywiązał się ze zobowiązań 30-procentowych podwyżek w czasie trzech lat, zawartych podczas wprowadzania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. – w okresie, gdy poziom wzrostu cen był znacznie niższy niż obecnie.

Żądamy realizacji zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli:

 • 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020
 • podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich
 • domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB

Przypominamy, że premier Mateusz Morawiecki powiedział 30 lipca 2021 r., że „kiedy wynagrodzenia rosną dwa razy szybciej niż inflacja, oznacza to, że za zarabianą kwotę możemy kupić dwa razy więcej”. Natomiast 4 listopada 2021 r. wicepremier RP Henryk Kowalczyk dodał, że „jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni”. Słowa te można uznać za symbol w kontekście okazałych podwyżek wynagrodzeń, które władza nadała własnym przedstawicielom. Nie od dziś wiemy, że rząd sam się wyżywi. Niestety, w odniesieniu do pracowników szkolnictwa wyższego i nauki rządowa matematyka wygląda inaczej. Na rok 2022 nie zaplanowano dla nas żadnych podwyżek wynagrodzeń, podobnie jak miało to miejsce w roku 2021. W praktyce oznacza to kolejny rok istotnego spadku realnych płac. Miarą arogancji władzy mogą być słowa Wiceministra Edukacji i Nauki Włodzimierza Bernackiego z 8 listopada 2021 r., że podwyżki wynagrodzeń pracowników akademickich „nie jest to kwestia pierwszoplanowa”.

„Efektem naszych działań protestacyjnych będą wystąpienia przed uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi. Protesty odbędą się tego samego dnia przed wszystkimi uczelniami w całej Polsce. Planujemy, że będzie to 20 grudnia 2021 r. Chcemy zwrócić uwagę rządu, że dalsze niedofinansowanie szkolnictwa wyższego będzie prowadziło do jego zapaści”.

Przeczytaj wywiad z Januszem Szczerbą, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP »